Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Innovera Eclass
  • Academic (ACD)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα

    Σεμινάρια για φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

  • Industry (IND)  -  21 διαθέσιμα μαθήματα

    Επαγγελματικά σεμινάρια.